Consultar precio

Icare
Icare
COMPASS

COMPASS
Icare

Campímetro con eye tracking y retinógrafo

Eidon

Eidon
Icare

SLO con True color, Red Free e Infrared Confocal

EidonAF

Eidon AF
Icare

SLO con True color, Red Free, Infrared Confocal y Autofluorescence.

EidonFA

Eidon FA
Icare

SLO con True color, Red Free, Infrared Confocal, Autofluorescence y Fluorescein Angiography

MAIA

MAIA
Icare

Microperímetro no midriático con SLO confocal integrado